Indhold på nyhedsside

Her på nyhedssiden finder du nyheder fra Elitlamm, og nyheder fra Golænderforeningen som har betydning for brugen af Elitlamm

Nyheder

Nye mønstringssider i Elitlamm Avel & Produktion (28-06-2015)

Der er nu et par måneder til mønstringssæsonen for vore gotlændere går i gang. Elitlamm har lavet en række ændringer på mønstringssiderne. Både mønstringslister og mønstringsregistrering har fået nyt udseende og indeholder flere nyheder.

Mønstringslister
 
På listerne findes nu mere plads til kommentarer, og der kan også noteres misdannelser. Listerne udskrives som en PDF, det mindsker problemerne med forskellige opsætning af printere! Som tidligere skal du være færdig med registrering af læmninger, have afsluttet ”betäckningsgruppen” og flyttet lammene over til en ”Omgång” for at kunne udskrive en mønstringsliste.

Mønstringsregistrering

Du som plejer at registrere vejninger i Elitlamm, vil kunne genkende udformningen af de nye mønstringsider.
Som ved vejning, kan du vælge på hvilken måde du vil registrere, enten vælger du at se alle dyrene i en liste i nummerorden, denne måde er mest praktisk hvis du tager en papirliste med i stalden og taster resultaterne ind i Elitlamm senere.
Hvis du tager computeren med ud til mønstringen, og taster resultaterne ind direkte, kan du istedet vælge at søge efter hvert dyr. Hvis man har mange dyr er denne metode hurtigst. Du finder dyret ved blot at taste de sidste tal i ørenumret, så finder programmet dyrene.
For at registrere direkte, kræver det netforbindelse på mønstringsstedet!!
Nyt i år er også at man ved registreringen kan markere avlsdyr (”Livlamm”)
 
Mønstrere
 
I Danmark skal man tilmelde sine dyr til mønstring senest den 1. juni
 
Sidste registreringsdato for at få beregnet avlsværdier i 2015
 
De oplysninger som du registrerer om dine lam ligger til grund for den avelsværdiberegning som laves to gange om året. Sidste registreringsdato for første avlsværdiberegning er søndag den 21. juni. (primært for de racer der læmmer om vinteren).
Sidste registreringsdato for den anden avlsværdiberegning er søndag den 23. august (det er den dato der er vigtig for gotlænderne!).
Hvis du inden disse datoer har lukket ”betäckningsgruppen” og flyttet lammene ind i en” omgång” så får lammene avlsværdital baseret på deres slægtninges avlsværdier + fødselsvægt og 60 dages vægt hvis du har registreret disse. Har du også registret lammenses egen mønstring, så får de avlsværdital som er baseret både på egne mønstringsoplysninger og slægtninges oplysninger.
 
Juni 2015 - (Oversat af Jens Bonderup Kjeldsen)
 
Lav ændringer direkte på ”Djurkortet” og nye oversigter om læmninger (03-03-2015)
På Djurkortets "Ändra” fane kan man nu ændre et dyrs status, til ”død” eller ”levende”
Du kan også tilføje/ændre oplysninger om flaskelam, fostermor, ”lammkondition”, fødselsvægt og misdannelser (” missbildning”).

I menuen ”Lamning-Översikt” findes der to nye oversigter.

”Översikt tackor” viser en oversigt over fårene i ”Betäckningsgrupperne” (og hvis du har fået drægtighedsscannet vises den beregnede læmningsdato).
 
”Översikt lamm” viser en oversigt over lammenes fødselsoplysninger.
 
Elitlamm Foder och Elitlamm Analys (18-12-2014)
Nu indgår Elitlamm Foder og Elitlamm Analys som en del i både Elitlamm Produktion og Elitlamm Avel & Produktion. Du får adgang til dem når du logger på.
 
Flere diagrammer (12-12-2014)
Nu kan du se diagrammer for hvornår dine får har læmmet, og behovet for læmmebokse. Find dem under Statistik->Diverse.
 
Nye diagrammer viser holdbarheden af dine får (28-11-2014)
Der er mange grunde til at have får som læmmer problemfrit gennem mange år, det man omtaler som holdbare får. Elitlamm har nu lavet 3 nye diagrammer som viser hvordan holdbarheden er i din besætning.
1. Det første diagram viser dine fårs aldersfordeling. I besætninger med holdbare får, vil den normalt være jævn.
2. Det andet diagram viser ved hvilken alder fårene dør i din besætning. Hvis målet f.eks. er at de skal læmme 5 gange, så bø de fleste dø ved 5-6 års alderen.
3. Det 3 diagram viser de 3 mest almindelige årsager til fårene dør i din besætning (det kræver at du registrerer det når dødsfald eller slagtning registreres!)
Diagrammerne finder du under menuen ”In och Ut –> Dödsfall”
 
Ændrede menuer og nye lister (14-11-2014)
Idag er menuerne blevet ændret en smule i programmet. Alt som vedrører flytning af dyr (køb og salg, lån, dødsfald og flytning mellem egne CHR numre) er flyttet til et nyt menupunkt som heder "In och Ut". Der finder du også fem nye lister, henholdsvis solgte, købte, indlånte, udlånte og døde dyr.

Vædderauktion Korinth (28-09-2014)
De vædderlam der deltager i Gotlænderforeningens Træf 2014 på Korinth Landbrugsskole kan nu ses i Elitlamm. Du kan se deres djurkort, avlsværdier og teste slægtskab.
 
Sidens indhold redigeres af Anja Vogelsang og Jens Bonderup Kjeldsen for Gotlænderforeningen